Đăng nhập

Liên kết website

Trường THCS Phạm Hồng Thái hưởng ngày sách Việt nam năm 2018

Trường THCS Phạm Hồng Thái hưởng ngày sách Việt nam năm 2018

Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối...

 

Kho tài nguyên