Đăng nhập

Liên kết website

Đề cương ôn tập thi lại môn tin 6 năm học 2020- 2021

Gửi lên: 11/08/2021 20:58 Đã xem 60 Đã tải về 4

Tiết 44- Tin 8- Tuần 22- Bài 8: Lệnh lặp với số lần chưa biết-cô Yến

Gửi lên: 02/05/2020 22:01 Đã xem 336 Đã tải về 65

Tin học 8- Tiết 43- Bài thực hành 5- Tuần 22- Cô Yến

Gửi lên: 30/04/2020 19:28 Đã xem 363 Đã tải về 52

Bài giảng tin 6- Tiết 44- Bài 15(t1)- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:49 Đã xem 380 Đã tải về 189

Bài giảng tin 6- Tiết 43- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:29 Đã xem 314 Đã tải về 185

Ôn tập Tin 9 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:25 Đã xem 340 Đã tải về 76

Ôn tập Tin 8 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:24 Đã xem 531 Đã tải về 232

Ôn tập Tin 7 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 495 Đã tải về 229

Ôn tập Tin 6 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 640 Đã tải về 342

Ôn tập tin học 9

Gửi lên: 01/04/2020 15:33 Đã xem 505 Đã tải về 309

Ôn tập tin 8

Gửi lên: 01/04/2020 15:32 Đã xem 779 Đã tải về 662

ôn tập tin học 7

Gửi lên: 01/04/2020 15:31 Đã xem 770 Đã tải về 616

ôn tập tin học 6

Gửi lên: 01/04/2020 15:09 Đã xem 1007 Đã tải về 1010
 

Kho tài nguyên