Đăng nhập

Liên kết website

Đề cương ôn tập thi lại môn tin 6 năm học 2020- 2021

Gửi lên: 11/08/2021 20:58 Đã xem 339 Đã tải về 19

Tiết 44- Tin 8- Tuần 22- Bài 8: Lệnh lặp với số lần chưa biết-cô Yến

Gửi lên: 02/05/2020 22:01 Đã xem 600 Đã tải về 66

Tin học 8- Tiết 43- Bài thực hành 5- Tuần 22- Cô Yến

Gửi lên: 30/04/2020 19:28 Đã xem 636 Đã tải về 52

Bài giảng tin 6- Tiết 44- Bài 15(t1)- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:49 Đã xem 607 Đã tải về 190

Bài giảng tin 6- Tiết 43- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:29 Đã xem 514 Đã tải về 186

Ôn tập Tin 9 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:25 Đã xem 522 Đã tải về 78

Ôn tập Tin 8 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:24 Đã xem 716 Đã tải về 234

Ôn tập Tin 7 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 698 Đã tải về 231

Ôn tập Tin 6 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 856 Đã tải về 344

Ôn tập tin học 9

Gửi lên: 01/04/2020 15:33 Đã xem 718 Đã tải về 311

Ôn tập tin 8

Gửi lên: 01/04/2020 15:32 Đã xem 980 Đã tải về 664

ôn tập tin học 7

Gửi lên: 01/04/2020 15:31 Đã xem 962 Đã tải về 616

ôn tập tin học 6

Gửi lên: 01/04/2020 15:09 Đã xem 1219 Đã tải về 1013
 

Kho tài nguyên