Đăng nhập

Liên kết website

Đề cương ôn tập thi lại môn tin 6 năm học 2020- 2021

Gửi lên: 11/08/2021 20:58 Đã xem 184 Đã tải về 9

Tiết 44- Tin 8- Tuần 22- Bài 8: Lệnh lặp với số lần chưa biết-cô Yến

Gửi lên: 02/05/2020 22:01 Đã xem 465 Đã tải về 66

Tin học 8- Tiết 43- Bài thực hành 5- Tuần 22- Cô Yến

Gửi lên: 30/04/2020 19:28 Đã xem 485 Đã tải về 52

Bài giảng tin 6- Tiết 44- Bài 15(t1)- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:49 Đã xem 500 Đã tải về 190

Bài giảng tin 6- Tiết 43- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 16:29 Đã xem 420 Đã tải về 185

Ôn tập Tin 9 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:25 Đã xem 443 Đã tải về 78

Ôn tập Tin 8 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:24 Đã xem 634 Đã tải về 234

Ôn tập Tin 7 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 607 Đã tải về 230

Ôn tập Tin 6 (Lần 2)

Gửi lên: 08/04/2020 08:23 Đã xem 746 Đã tải về 343

Ôn tập tin học 9

Gửi lên: 01/04/2020 15:33 Đã xem 611 Đã tải về 310

Ôn tập tin 8

Gửi lên: 01/04/2020 15:32 Đã xem 893 Đã tải về 664

ôn tập tin học 7

Gửi lên: 01/04/2020 15:31 Đã xem 870 Đã tải về 616

ôn tập tin học 6

Gửi lên: 01/04/2020 15:09 Đã xem 1112 Đã tải về 1012
 

Kho tài nguyên