Đăng nhập

Liên kết website

Đề cương ôn tập thi lại môn tin 6 năm học 2020- 2021

Gửi lên: 11/08/2021 09:58 Đã xem 31 Đã tải về 3

Tiết 44- Tin 8- Tuần 22- Bài 8: Lệnh lặp với số lần chưa biết-cô Yến

Gửi lên: 02/05/2020 11:01 Đã xem 290 Đã tải về 64

Tin học 8- Tiết 43- Bài thực hành 5- Tuần 22- Cô Yến

Gửi lên: 30/04/2020 08:28 Đã xem 321 Đã tải về 52

Bài giảng tin 6- Tiết 44- Bài 15(t1)- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 05:49 Đã xem 330 Đã tải về 189

Bài giảng tin 6- Tiết 43- Tuần 22 - Cô Phan Thị Hải Yến

Gửi lên: 28/04/2020 05:29 Đã xem 282 Đã tải về 185

Ôn tập Tin 9 (Lần 2)

Gửi lên: 07/04/2020 21:25 Đã xem 307 Đã tải về 76

Ôn tập Tin 8 (Lần 2)

Gửi lên: 07/04/2020 21:24 Đã xem 501 Đã tải về 228

Ôn tập Tin 7 (Lần 2)

Gửi lên: 07/04/2020 21:23 Đã xem 462 Đã tải về 229

Ôn tập Tin 6 (Lần 2)

Gửi lên: 07/04/2020 21:23 Đã xem 605 Đã tải về 342

Ôn tập tin học 9

Gửi lên: 01/04/2020 04:33 Đã xem 473 Đã tải về 309

Ôn tập tin 8

Gửi lên: 01/04/2020 04:32 Đã xem 738 Đã tải về 658

ôn tập tin học 7

Gửi lên: 01/04/2020 04:31 Đã xem 744 Đã tải về 616

ôn tập tin học 6

Gửi lên: 01/04/2020 04:09 Đã xem 964 Đã tải về 1009
 

Kho tài nguyên