Đăng nhập

Liên kết website

GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  58, Phạm Văn Đồng,Tp Pleiku,Tỉnh Gia Lai
Email:  phtpku@gmail.com
Điện thoại: 0269 3824619

Tình hình chung của nhà trường

Trường Trung học cơ sở  Hoa Lư (58 -Phạm Văn Đồng -TpPleiku-Tỉnh Gia Lai) được thành lập vào năm 1975 trên cơ  sở  trường Tỉnh hạt Phạm Hồng Thái ( 1971-1975). Ngày 21 tháng 5 năm 1999 Ủy ban nhân dân Thành phố Pleiku quyết định đổi tên thành trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái.
Các tổ chức, bộ phận trong nhà trường năm học 2019-2020: 

1. Tổ chức, bộ máy

Trường có 1 Chi bộ: 35 đảng viên.
Hội đồng trường
Công đoàn cơ sở gồm 93 đoàn viên.
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 9 đoàn viên.
Liên đội TNTP HCM gồm 45 chi đội, 2131 đội viên
Ban giám hiệu gồm Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng
Tổ chuyên môn: 8 Tổ ( Toán –Tin, Lý –Công nghệ, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Hoá-Sinh, Sử-Địa, Thể dục -Nhạc -Hoạ,  Văn phòng).

2. Tình hình đội ngũ:

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 93 ( Nữ 77, nam 16, DTTS: 2; biên chế 91-Ban Giám hiệu: 3, Giáo viên: 82; nhân viên :7; hợp đồng 2)
Trình độ chuyên môn:  ĐH:70,CĐ:18,TH:4, SC:0
Đội ngũ GV đang giảng dạy đúng với chuyên môn được đào tạo, bảo đảm dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục. 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn trong đó tốt nghiệp Đại học 70.
Nhân viên gồm Kế toán, Văn thư, Thư viện, Thiết bị, Y tế, Bảo vệ, Phục vụ thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm hoạt động hỗ trợ điều kiện dạy và học.

3. Tình hình học sinh

Tổng số lớp học: 45 lớp, 2031 học sinh
                   Khối 6: 12 lớp,  606 học sinh 
                   Khối 7: 11 lớp,  526 học sinh          
                   Khối 8: 11 lớp,  528 học sinh
                   Khối 9: 11 lớp,  471 học sinh

4. Tình hình cơ sở vật chất

- Khu hiệu bộ gồm 1 phòng Hiệu trưởng, 2 phòng phó Hiệu trưởng, 1 phòng Hội đồng sư phạm, 1 phòng Văn thư-Kế toán, 1 phòng Y tế, 1 tư vấn tâm lý học đường.
- Khu học lý thuyết: gồm 24 phòng để bố trí học 2 ca (có 15 phòng bố trí màn hình LCD, 5 phòng bố trí máy Projector; 1 phòng bảng thông minh).
- Khu thí nghiệm, thực hành: gồm 1 thư viện, 3 phòng thí nghiệm Lý, Hoá- Sinh, Công nghệ, 1 phòng đa năng (có 50 máy vi tính nối mạng Internet ), 2 phòng dạy bằng máy chiếu, 1 phòng Lab,1 nhà đa năng.
- Khu nhà xe: 1 nhà xe dành cho giáo viên và 1 nhà xe dành cho học sinh.
- Có khu 3 nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ.
- Có 1 phòng y tế, 1 phòng nghỉ cho giáo viên lên lớp; 7 phòng tổ bộ môn.
- Sân trường thoáng đãng, đủ hệ thống cây xanh bóng mát; có Nhà thi đấu và sân tập luyện TDTT cho học sinh.

5. Nhiệm vụ:

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.
Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.
Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

6. Mục tiêu:

Giáo dục học sinh phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

7. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Nhà trường có 1 Ban đại diện cha mẹ học sinh, gồm 19 người phụ trách 4 khối lớp và các địa bàn dân cư.
Mỗi lớp có 1 Ban đại diện cha mẹ học sinh  để phối hợp giáo dục học sinh của lớp.
Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thực hiện tốt mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường. Công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện đúng theo quy định đã góp phần cho việc giáo dục đạo đức lối sống, hỗ trợ phong trào thi đua khen thưởng, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập; tăng cường cơ sở vật chất xây dựng nhà trường xanh- sạch- đẹp- an toàn.

8. Kết quả:

Trong 5 năm học từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019 nhà trường đã có những bước phát triển đáng kể về đội ngũ, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được thực hiện tốt. Cơ sở vật chất của nhà trường được thành phố, PGD&ĐT quan tâm đầu tư các khối công trình học tập, chức năng, phục vụ, vệ sinh, thiết bị dạy và học cơ bản đủ được trang bị bảo đảm nhu cầu làm việc và phục vụ công tác dạy và học; chất lượng dạy và học ổn định và phát triển; nhà trường tham gia tốt các phong trào thi đua, các hoạt động, các cuộc thi do các caaos phát động và luôn đạt thành tích tốt   
Các thành tích từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019
Học sinh giỏi Quốc gia: 15  
Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 127
Học sinh giỏi cấp thành phố: 626
Chiến sĩ thi đua cơ sở 54, giáo viên giỏi cấp Tỉnh: 6
Giáo viên giỏi cấp trường 377 và lao động tiên tiến 386
Nhà trường được chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba(2002); Huân chương lao động hạng hai(2015); Cờ thi đua của Chính phủ( năm học 2015-2016; 2017-2018); Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai( năm học 2015-2016; 2017-2018)
Trường đạt  Chuẩn quốc gia giai đoạn: 2001-2010; 2014-2019
Kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3 


 

Kho tài nguyên