Đăng nhập

Liên kết website

SỐ 10 HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI  QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

SỐ 10 HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Thư giãn là cách thay đổi vòng tròn lo âu/mệt mỏi bằng cách giúp trẻ lấy lại được cảm xúc bình an trong cơ thể.Nếu trẻ thực hành thư giãn trong nhóm và ở nhà thì sẽ giúp ích cho trẻ trong khi có những...

Số 9 HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI  QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Số 9 HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Khái niệm: hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội là “bất kỳ loại hỗ trợ nào hướng tới việc bảo vệ hay nâng cao sự lành mạnh về tâm lý xã hội và/hoặc phòng ngừa hoặc điều trị các rối loạn tâm...

SỐ 8 : HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI  QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

SỐ 8 : HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG TƯ VẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ SAU KHI QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Theo một nghiên cứu của WHO công bố cuối năm 2020 thì trong suốt đại dịch Covid tỉ lệ tổn thương SKTT trong cộng đồng đã tăng lên so với bình thường gấp từ 5 đến 7 lần. Hiện trên toàn thế giới thống...

Số 6: NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TÂM LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH TƯ VẤN HỖ TRỢ

Số 6: NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TÂM LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH TƯ VẤN HỖ TRỢ

Bắt nạt trực tuyến và ứng phó với bắt nạt trực tuyến (Xem tiếp số 6) ...

Số 4- NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TÂM LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH TƯ VẤN HỖ TRỢ

Số 4- NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TÂM LÝ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ NHỮNG PHƯƠNG THỨC GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH TƯ VẤN HỖ TRỢ

Gần đây nhất, theo thống kê của We are social1, trong tổng số 7.75 tỷ người trên toàn cầu năm 2020, số người sử dụng internet năm 2020 là 4.54 tỷ người.....

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 3

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 3

Giáo viên với công tác hỗ trợ tâm lý học sinh trong quá trình học tập trực tuyến do dịch bệnh ...

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 2

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 2

Trầm cảm, căng thẳng tâm lý học đường ở học sinh: Nhận diện sớm và các biện pháp hỗ trợ

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 1

Nhận diện những vấn đề tâm lý học sinh phổ thông trong đại dịch Covid 19 số 1

Đặc trưng tâm lý của học sinh phổ thông - công dân thế hệ Z ngày nay...

 

Kho tài nguyên