Đăng nhập

Liên kết website

Số: 4020 /BGDĐT-GDTrH

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:36 Đã xem 62 Đã tải về 0

Số: 601 /PGDĐT

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế
hoạch thời gian năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:33 Đã xem 53 Đã tải về 0

Số: 689 /PGDĐT

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:32 Đã xem 58 Đã tải về 0

Số: 810 /PGDĐT

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý
chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:31 Đã xem 44 Đã tải về 0

Số: 758 /PGDĐT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
vận động tham gia BHYT học sinh
năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:30 Đã xem 46 Đã tải về 0

Số: 775 /PGDĐT

V/v tiếp tục thực hiện các nội dung tổ
chức hoạt động bán trú trong trường mầm
non, trường tiểu học và các hoạt động giáo
dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu
ngoài học phí năm học 2022-2023.

Gửi lên: 20/10/2022 21:28 Đã xem 46 Đã tải về 0

Số: 787 /PGDĐT

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ
năm học 2022-2023 đối với
giáo dục dân tộc

Gửi lên: 20/10/2022 21:27 Đã xem 49 Đã tải về 0

Số: 677 /PGDĐT

V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ
năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:27 Đã xem 47 Đã tải về 0

Số: 682 /PGDĐT

V/v khẩn trương triển khai các nội dung tổ
chức hoạt động bán trú trong các trường mầm
non, trường tiểu học và các hoạt động giáo
dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu
ngoài học phí năm học 2022-2023.

Gửi lên: 20/10/2022 21:25 Đã xem 42 Đã tải về 0

Số: 40 /KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH
Tập huấn triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá
Môn tiếng Anh cấp THCS theo chương trình GDPT 2018

Gửi lên: 20/10/2022 21:24 Đã xem 41 Đã tải về 0

Số: 686 /PGDĐT

V/v nộp hồ sơ đăng ký, xét và công nhận
trường học đạt chuẩn văn hóa
năm học 2022-2023

Gửi lên: 20/10/2022 21:22 Đã xem 43 Đã tải về 0

Số: 722/PGDĐT

V/v hướng dẫn thanh toán học phí và các khoản dịch vụ GD không dùng tiền mặt

Gửi lên: 20/10/2022 21:21 Đã xem 41 Đã tải về 0

Số:2074 /SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Gửi lên: 20/10/2022 21:12 Đã xem 38 Đã tải về 1

Số: 2824 /SGDĐT-TCCB

V/v hướng dẫn cách tính chế độ tiết dạy
môn Hoạt động trải nghiệm và chế độ
giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm
công tác công đoàn không chuyên trách

Gửi lên: 20/10/2022 21:10 Đã xem 36 Đã tải về 0

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022

Gửi lên: 02/07/2021 20:49 Đã xem 273 Đã tải về 19
 

Kho tài nguyên