Đăng nhập

Liên kết website

Số: 601 /PGDĐT

Gửi lên: 20/10/2022 21:33, Người gửi: admin, Đã xem: 230
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế
hoạch thời gian năm học 2022-2023 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Kế
hoạch thời gian năm học 2022-2023

Tải về

Từ site TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI:
( Dung lượng: 544.24 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Cập nhật: 20/10/2022 21:33
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    0
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Kho tài nguyên