Đăng nhập

Liên kết website

Số: 775 /PGDĐT

Gửi lên: 20/10/2022 21:28, Người gửi: admin, Đã xem: 156
V/v tiếp tục thực hiện các nội dung tổ
chức hoạt động bán trú trong trường mầm
non, trường tiểu học và các hoạt động giáo
dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu
ngoài học phí năm học 2022-2023. V/v tiếp tục thực hiện các nội dung tổ
chức hoạt động bán trú trong trường mầm
non, trường tiểu học và các hoạt động giáo
dục phục vụ trực tiếp người học từ nguồn thu
ngoài học phí năm học 2022-2023.

Tải về

Từ site TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI:
( Dung lượng: 550.45 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Cập nhật: 20/10/2022 21:29
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    1
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Kho tài nguyên