Đăng nhập

Liên kết website

Danh sách học sinh đạt giải qua các cuộc thi năm học 2013- 2014


1/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Tiếng Anh cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Nguyễn Đường Anh Thi 9.8 Ba
2 Nguyễn Thúy Duyên 9.1 Ba
3 Trần Hương Hà 9.5 Ba
4 Trần Thị Duy Thảo 9.8 Ba
5 Lê Nguyễn Thùy Dung 9.5 Ba
6 Vũ Thanh Hải 9.5 Ba
7 Trần Minh Nhật 9.5 Ba
8 Phan Hoàng Kiều Thu 9.9 Ba
9 Nguyễn Nhật Tâm 9.2 Ba
10 Nguyễn Minh Uyên 9.7 KK
11 Phạm Nguyễn Thụy Miên 9.4 KK
12 Lê Hữu Tuấn Huy 9.5 KK

2/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Vật Lý cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Đặng Lâm Tùng 9.9 Nhất
2 Mai Chí Bảo 9.7 Ba
3 Vũ Nguyệt Hà 9.7 Ba
4 Nguyễn Ngọc Khánh 9.3 KK

3/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Hóa học cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Đặng Huy Hoàng 9.10 Nhì
2 Cù Thanh Ngân 9.4 Ba
3 Lê Đức Huy 9.5 Ba
4 Bùi Thúy Nga 9.2 KK

4/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Ngữ văn cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Trần Thị Thu Hà 9.7 Nhì
2 Nguyễn Thị Thảo My 9.9 Ba
3 Cù Ngọc Song Phương 9.3 Ba
4 Nguyễn Hoàng Trà My 9.1 KK

5/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi lịch sử cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Lê Thị Liên 9.3 KK
2 Phan Việt Hoàng 9.10 KK

6/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Địa lý cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Nguyễn Tiến Anh 9.5 Ba

7/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Toán  học cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Lê Nguyễn Hữu Phúc 9.1 Ba
2 Trần Nam Hà 9.9 KK

8/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Sinh học cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Tô Hương Giang 9.5 Nhì
2 Phạm Thanh Tùng 9.10 Nhì
3 Đinh Thị Hoàng Nhi 9.2 KK

9/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi IOE cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Lê Trường Chính 6.1 Nhì
2 Lê Đặng Thu Ngân 6.9 KK
3 Nguyễn Hào Khang 6.9 Ba
4 Trần Trương Hoài Linh 6.2 KK
5 Từ Thanh Thanh 6.2 KK
6 Nguyễn Minh Hiếu 6.4 KK
7 Lưu Hạnh My 6.9 KK
8 Võ Thành An 6.9 KK
9 Huỳnh Khánh Linh 6.4 KK
10 Phan Thảo Nguyên 6.2 Ba
11 Bùi Kim Phát 7.13 KK
12 Nguyễn Lê Minh Huyền 7.11 Ba
13 Trần Quang Duy 7.11 Nhì
14 Nguyễn Bảo Hân 7.6 Ba
15 Trần Gia Phát 7.6 Ba
16 Đỗ Lê Phương Bình 7.2 KK
17 Đặng Huỳnh Lâm Thanh 7.4 Ba
18 Đỗ Hoài Nam 7.8 KK
19 Võ Nguyễn Phương Huyền 7.4 KK
20 Nguyễn Hoàng Đan My 7.2 KK
21 Nguyễn Việt Tâm 7.2 KK
22 Hà Thị Minh Anh 7.11 Nhì
23 Nguyễn Đào Thảo Vy 7.11 Ba
24 Nguyễn Lâm Thanh Huyền 7.8 KK
25 Nguyễn Quang Cảnh 7.2 KK
26 Thái Linh Giang 7.11 KK
27 Nguyễn Thị Phương Thảo 7.2 KK
28 Nguyễn Lê Gia Khánh 8.8 Nhất
29 Nguyễn Trần Mai Phương 8.4 Nhì
30 Trịnh Vĩnh Lợi 8.2 Nhì
31 Phạm Hải Anh 8.9 KK
32 Nguyễn Phan Hoàng Quân 8.6 KK
33 Trần Hương Hà 9.5 Ba
34 Nhâm An Thái 9.7 Nhì
35 Nguyễn Nhật Tâm 9.2 Ba
36 Trần Thị Duy Thảo 9.8 Nhì
37 Nguyễn Thúy Duyên 9.1 KK
38 Lê Nguyễn Bội Ngọc 9.8 KK
39 Phạm Nguyễn Thụy Miên 9.4 KK

10/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi CASIO cấp thành phố
STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Nguyễn Hoàng Trường 9.3 KK
2 Nguyễn Minh Quân 9.5 KK
3 Nhâm An Thái 9.7 KK
4 Trần Gia Phúc 9.9 Ba

11/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi kể chuyện cấp thành phố
STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Nhữ Thị Bích Ngọc 7.7 Ba
2 Nguyễn Hoàng Nguyên 6.7 Ba
3 Trần Vũ Ngọc Anh 8.4 Ba

12/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi toán tuổi thơ cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Nguyễn Quang Sáng 8.4 B
2 Bùi Đình Hoàng 8.4 B

13/ Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố

STT HỌ VÀ TÊN Lớp Đạt Giải
1 Trần Đạt Vỹ 6.9 A
2 Võ Nguyễn Phương Huyền 7.4 B
3 Phan Mẫn Nhi 9.8 C

Tác giả bài viết: Trường thcs-phamhongthai-pleiku.edu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Kho tài nguyên