Đăng nhập

Liên kết website

Thông báo tuyển sinh ngày 04/07/2014

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  Pleiku, ngày 2  tháng 7 năm 2014
                                                               THÔNG BÁO                                                                          
                                                 (V/v tuyển sinh năm học 2014-2015)
 
- Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thôngcó nhiều cấp học.
- Căn cứ  Thông tư 11/2014/TT BGD-ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT.
- Căn cứ công văn số 646/KH- SGDĐT ngày 16/5/2014 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.
- Căn cứ công văn số 806/PGDĐT ngày 12/6/2014 của Phòng giáo dục và đào tạo Pleiku về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.
 -Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015 của UBND phường Hoa Lư, Biên bản thống nhất về địa bàn tuyển sinh năm học 2014-2015 của UBND phường Tây Sơn – Hội Thương
Trường THCS Phạm Hồng Thái thành phố Pleiku thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:
1.Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
2.Điều kiện tuyển sinh vào lớp 6:
- Đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Tính đến năm 2014 có độ tuổi là 11 (theo giấy khai sinh hợp lệ).
- Tất cả những trường hợp tăng tuổi, học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/ 2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Hồ sơ học sinh gồm có :
- Đơn xin vào học (theo mẫu).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Học bạ tiểu học (bản chính), có xác nhận của Hiệu trưởng về việc đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
- Bản photo công chứng Sổ hộ khẩu (phụ huynh mang bản chính để đối chiếu)
4. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn:
          Phường Hoa Lư, Làng Ốp
          Phường Tây Sơn gồm các tổ: 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
5. Thời gian tuyển sinh :
Tuyển sinh tại trường (Nhà thi đấu đa năng): từ 13h30 ngày 14/7/2014 đến hết ngày 30/7/2014.
-Buổi sáng: Từ 7h30-10h30
-Buổi chiều: Từ 13h30-16h30
+Từ ngày 14-19/7/2014, nhận hồ sơ học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh có cha ,mẹ đứng tên chủ hộ.
+Từ ngày 21-26/7/2014, nhận hồ sơ học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh có cha hoặc mẹ trong hộ khẩu (nếu còn chỉ tiêu-ưu tiên thời gian nhập hộ khẩu ).
+Từ ngày 27-30/7/2014, nhận hồ sơ học sinh các đối tượng còn lại có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh (nếu còn chỉ tiêu-ưu tiên thời gian nhập hộ khẩu ).
Lưu ý:
Tổ tuyển sinh không nhận hồ sơ khi chưa đầy đủ theo quy định về hồ sơ
Phụ huynh nộp hồ sơ nhận phiếu nộp hồ sơ và ký xác nhận vào danh sách tuyển sinh(phụ huynh giữ phiếu để có cơ sở giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh)
Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết hồ sơ nộp chậm
6. Số lượng tuyển sinh : 435 học sinh
           
                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                     (Đã ký)
 
                                                                                                        TRẦN TÂM
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Kho tài nguyên