Đăng nhập

Liên kết website

Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp TP và thi IOE cấp Thành Phố, cấp Tỉnh Năm học 2015- 2016

1/ Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2015- 2016:

Môn Tiếng Anh:


STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Nguyễn Lê Minh Huyền  9.11 Nhất
2 Lê Thảo Linh 9.11 Nhì
Phạm Phan Hoàng My 9.11 Ba
4 Bùi Kim Phát 9.13 Ba
5 Hà Thị Minh Anh 9.11 Ba
6 Trần Gia Phát 9.6 Ba
7 Thái Linh Giang  9.11 Ba
8 Đặng Huỳnh Lâm Thanh 9.4 KK
9 Nguyễn Lâm Thanh Huyền 9.8 KK
10 Võ Nguyễn Phương Huyền 9.4 KK
11 Đỗ Lê Phương Bình  9.2 KK
12  Nguyễn Anh Việt Khoa  9.11 KK

Môn Lịch sử:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Nguyễn Thu Thủy  9.7 Ba
2 NGuyễn Tấn Vương  9.12 KK
Phạm Trung Quốc  9.13 KK

Môn Ngữ Văn:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Huỳnh Hương Giang  9.11 Ba
2 Nguyễn Hoàng Uyên  9.11 Ba

Môn Sinh học:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Quãng Võ Thanh Thuận  9.2 Nhất
2 NGuyễn Ngọc Hoài Thương  9.12 Ba
Thái Ngọc Anh Thuận  9.4 Ba
4 Nguyễn Văn Thành  9.7 KK
5 TRần Minh Thư  9.4 KK
6 Lê Thị Ngọc Phương  9.3 KK
7 Nguyễn Thị Thu Phương  9.2 KK

Môn Hóa học:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Nguyễn Bảo Hân  9.6 Ba
2 Nguyễn Thị Hải Yến  9.11 KK
Trương Võ Khánh Hà  9.11 KK
4 Nguyễn Tuấn Minh  9.2 KK
5 Nguyễn Đào Thảo My  9.11 KK

Môn Toán học:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Ngô Nguyễn Hoài Vinh  9.4 Nhất
2 Lê Nguyễn Hữu Quốc  9.6 Nhì
Nguyễn Từ Tâm  9.6   Ba
4 Hồ Gia Bảo  9.11 Ba
5 Lưu Bùi Mai Linh  9.8 KK
6 Nguyễn Bùi Diệu Linh  9.11 KK

Môn Địa lý:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Phan Thị Kim Chí  9.10 Ba
2 Đào Thị Mai  9.8 KK
Võ Hồng Phước   9.3 KK
     

Môn Vật lý:

STT Họ và Tên / lớp Giải
1 Nguyễn Việt Tâm 9.2 KK

2/ Kết quả thi IOE cấp TP năm học 2015- 2016:

Lớp 9:


STT HỌ VÀ TÊN GIẢI
1 Hà Thị Minh Anh Nhì
2 Bùi Kim Phát Nhì
3 Lê Thảo Linh Ba
4 Trần Gia Phát Ba
5 Nguyễn Lê Minh Hiền Ba
6 Thái Linh Giang Ba
7 Đằng Huỳnh Lâm Thanh Ba
8 Đỗ Lê Phương Bình KK
9 Nguyễn Thị Hương Giang KK
10 Nguyễn Đào Thảo Vy KK
11 Phạm Phan Hoàng My KK
12 Nguyễn Anh Việt Khoa  KK
13 Võ Nguyễn Phương Huyền  KK
14 Lê Nguyễn Hữu Quốc KK
15 Nguyễn Phương Thảo  KK
16 Trịnh Quang Minh KK
17 Nguyễn Lâm Thanh Huyền KK
18 NGuyễn Hữu Anh Kiên KK
19 Trần Hải Anh Điền KK
20 NGuyễn Hoàng Đan My KK
21 Nguyễn Thị Phương Thảo KK
22 NGuyễn Quang Cảnh  KK

Lớp 8:

STT HỌ VÀ TÊN GIẢI
1 Hồ Thục Nguyên Nhì
2 Đặng Diễm Hoàng Anh Nhì
3 Lê Trường Chính Nhì
4 Lưu Hạnh My Nhì
5 Lê Đặng Thu Ngân Ba
6 Phan Thảo Nguyên Ba
7 Nguyễn Hào Khang KK
8 Từ Thanh Thanh KK
9 Nguyễn Minh Hiếu KK
10 Trần Trang Nhung KK
11 Nguyễn Thị Khánh Ngọc KK
12 Cao Thị Trà My KK
13 Nguyễn Nho Quang Khải  KK
14 Hoàng Long Vũ KK
15 Huỳnh Khánh Linh KK
16 Phan Ngô Thảo My KK
17 Lê Đức Anh KK

Lớp 7:

STT HỌ VÀ TÊN GIẢI
1 Nguyễn Phương Thảo Nhất
2 Nguyễn Đức Huy Nhì
3 Võ Minh Hiển Nhì
4 Hoàng Đức Anh Nhì
5 Lê Trọng Đạo NHì
6 Lê Trọng Hiếu  Nhì
7 Trần Khang Thành Ba
8 Lê Thảo Nguyên Ba
9 Hà Thị Mai Linh KK
10 Chu Thị Thủy Tiên KK
11 Hoàng Thị Mai Phương KK
12 Đỗ Hữu Huy Hoàng KK
13 Hồ Đức Mạnh KK
14 Hồ THị Cẩm Vy KK
15 Nguyễn Hoàng Đạt KK
16 Phạm Phú Duy KK
17 Lê Hồng Ngân  KK
18 Đỗ Quốc Huy KK

Lớp 6:
STT HỌ VÀ TÊN GIẢI
1 Võ Hồng Anh Nhì
2 Mai Vũ Phong Nhì
3 Hà Minh Đức Nhì
4 Trần Quốc Phong  Nhì
5 Hà Thị Mai Linh Ba
6 Lâm Nguyệt Hà Ba
7 Phạm Ngọc Minh Nguyên Ba
8 Trần NGuyễn Minh Châu Ba
9 Đinh Thị Phuong Anh Ba
10 Võ TRương Hiền Đạt KK
11 Nguyễn Từ Hiếu Ngân KK
12 Nguyễn Huỳnh Huệ Linh KK
13 Chương Nguyễn Thanh Trúc KK
14 Nguyễn Lê Yến Nhi KK
15 Nguyễn TRần Gia Linh KK
16 Phạm Gia Bảo KK
17 Cao Võ Nhật Minh KK

3/ Kết quả thi IOE cấp Tỉnh năm học 2015- 2016:

STT Họ và tên Giải
1 Hà Thị Minh Anh Nhì
2 Bùi Kim Phát  Ba
3 Lê Thảo Linh  Nhì
4 Trần Gia Phát  KK
5 Nguyễn Lê Minh Huyền  Nhì
6 Thái Linh Giang  KK
7 Đặng Huỳnh Lâm Thanh  Ba
8 Nguyễn Đào Thảo Vy  KK


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Kho tài nguyên