Kết quả cuộc thi giải Toán qua Internet cấp Tỉnh ( Tiếng Việt)

1/ Lê Nguyễn Hữu Quốc         Đạt giải ba
2/ Đặng Văn Trung Nhân        Đạt giải KK