DS phòng thi IOE cấp trường

Danh sách học sinh dự thi IOE cấp trường
Đề nghị GVCN, GV môn Tiếng Anh thông báo đến từng HS địa điểm thi, ngày thi, thời gian thi.
(xem chi tiết trong file đính kèm)
ds-so-bao-danh_phong-thi-ioe.xls