Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai"

Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai"
Kết quả Hội thi: Thiếu nhi vẽ tranh "Em yêu quê hương Gia Lai"
Trường THCS Phạm Hồng Thái 
1 giải A - Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1
1 giải B - Em Nguyễn Trần Minh Ngọc lớp 7/4 
1 giải Kk ( vẽ tranh tập thể)                                                   Tranh được giải A                                                    Tranh được giải B


Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1 và em Nguyễn Trần Minh Ngọc lớp 7/4 

                                         Em Phạm Quỳnh Tiên lớp 7/1