Kết quả thi tin học trẻ năm học 2015- 2016

1/ Lê Nguyễn Hữu Quốc    Lớp 9.6     Giải nhất
2/ Đỗ Nguyễn Huy Hoàng Lớp 7.8      Giải khuyến khích