Thông lịch tựu trường

Trường THCS Phạm Hồng Thái thông báo thời gian tựu trường cho học sinh
Lúc 7h 00' ngày 11/08/2014 học sinh khối 7 và khối 9 tập trung tại trường theo đơn vị lớp.
Lúc 13h 00' ngày 11/08/2014 học sinh khối 8 tập trung tại trường theo đơn vị lớp.
Đối với học sinh khối 6, thời gian tập trung sẽ thông báo sau.(sau khi hoàn thành việc xét tuyển học sinh thuộc lớp Tiếng Anh thí điểm)