Lưu ý khi truy cập website

Một số lưu ý nhằm thuận tiện cho việc truy cập website :
+ Website hiển thị tốt khi truy cập với trình duyệt Firefox.
+ Nếu truy cập  website bằng ipad nên dùng trình duyệt dolphin để hiển thị đầy đủ banner của website.

Tác giả bài viết: admin