KẾ HOẠCH TUẦN 33 (NH:2016-2017)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
17/04/2016
Chào cờ     
Lên lớp   
- Lên lớp          
-Chào cờ  
Thứ 3/
18/04/2017
Lên lớp  Lên lớp 
Thứ 4/
19/04/2017
Lên lớp  Lên lớp
                 
Thứ 5/
20/04/2017
Lên lớp 
Thi tin học trẻ cấp TP
Lên lớp SHCM- Đánh giá kết quả ND BDTX3
Thi tin học trẻ cấp TP
Thứ 6/
21/04/2017
Lên lớp
 
Lên lớp                                    
Thứ 7/
22/04/2017
Lên lớp 
-Giao ban
Lên lớp 
Giao ban
Chủ nhật/
23/04/2017