KẾ HOẠCH TUẦN 31 (NH:2017-2018)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
09/04/2018
 Chào cờ
Lên lớp
- Lên lớp  
Chào cờ
 
Thứ 3/
10/04/2018
Lên lớp Lên lớp
Thứ 4/
11/04/2018
Lên lớp   
 
Lên lớp   
    
Thứ 5/
12/04/2018
Lên lớp  Lên lớp
Họp tổ CM
 
Thứ 6/
13/04/2018
Lên lớp      
 
Lên lớp        
             
Thứ 7/
14/04/2018
Lên lớp       
Giao ban
Lên lớp   Kết nạp đoàn viên tại bảo tàng
Giao ban
Chủ nhật
15/04/2018