KẾ HOẠCH TUẦN 31 (NH:2016-2017)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
03/04/2016
Chào cờ     
Lên lớp   
- Lên lớp          
-Chào cờ  
Thứ 3/
04/04/2017
Lên lớp  Lên lớp 
Thứ 4/
05/04/2017
Lên lớp  Lên lớp
                 
Thứ 5/
06/04/2017
Nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương Nghỉ lễ giổ tổ Hùng Vương
Thứ 6/
07/04/2017
Lên lớp
 
Lên lớp                                    
Thứ 7/
08/04/2017
Lên lớp 
-Giao ban
Lên lớp 
Giao ban
Chủ nhật/
09/04/2017