KẾ HOẠCH TUẦN 30 (NH:2017-2018)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
02/04/2018
 Sinh hoạt chủ điểm Ngày sách việt nam
-Lên lớp tiết 3- 5
- Lên lớp   Họp chi bộ
Dự ngày sách Việt nam ( cô Thanh Nga- 18h- quảng trường)
 
Thứ 3/
03/04/2018
Lên lớp Lên lớp
Thứ 4/
05/04/2018
Lên lớp   
 
Lên lớp   
    
Thứ 5/
06/04/2018
Lên lớp Hoàn thành hồ sơ thi GVG( Thư kí, HĐ thi GVG) Lên lớp
Họp HĐSP( 14h40)
 
Thứ 6/
07/04/2018
Lên lớp      Thi vẽ tranh- Cô Hiền triển khai
 
Lên lớp        
             
Thứ 7/
08/04/2018
Lên lớp       
Giao ban
Lên lớp   
Giao ban
Chủ nhật
09/04/2018