KẾ HOẠCH TUẦN 15 (NH:2017-2018)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
04/12/2017
- Chào cờ 
-Lên lớp       
- Lên lớp       
-Chào cờ  
Thứ 3/
05/12/2017
Thi HSG   
Thi HSG
Thứ 4/
06/12/2017
Lên lớp   
 
Lên lớp   
         
Thứ 5/
07/12/2017
Lên lớp Lên lớp
Họp HĐSP
Thứ 6/
08/12/2017
Lên lớp      
 
Lên lớp        
             
Thứ 7/
09/12/2017
Lên lớp       
Giao ban
Lên lớp   
Giao ban
Chủ nhật
10/12/2017