KẾ HOẠCH TUẦN 14 (NH:2017-2018)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
27/11/2017
- Chào cờ 
-Lên lớp       
- Lên lớp       
-Chào cờ  
Thứ 3/
28/11/2017
Lên lớp    Lên lớp    
 
Thứ 4/
29/11/2017
Lên lớp   
 
Lên lớp   
         
Thứ 5/
30/11/2017
Lên lớp Thao giảng cụm (13h30)
Thứ 6/
01/12/2017
Lên lớp      
 
Lên lớp        
             
Thứ 7/
02/12/2017
Lên lớp       
Giao ban
Lên lớp   
Giao ban
Chủ nhật
03/12/2017