KẾ HOẠCH TUẦN 02 (NH:2017-2018)

  
Thứ/
ngày
Sáng Chiều
Thứ 2/
04/09/2017
Chào cờ     
Lên lớp   
- Lên lớp         Trang trí cho khai giảng
-Chào cờ  
Thứ 3/
05/09/2017
Khai giảng năm học 2017- 2018 Lên lớp 
Thứ 4/
06/09/2017
Lên lớp  Lên lớp
                 
Thứ 5/
07/09/2017
Lên lớp 
 
Lên lớp
Sinh hoạt chuyên môn
Thứ 6/
08/09/2017
Lên lớp

 
Lên lớp        
                
Thứ 7/
09/09/2017
Lên lớp
Giao ban
Lên lớp
Giao ban
Chủ nhật