Hình ảnh lưu niệm các lớp năm học 2015- 2016

Tập thể các lớp năm học 2015- 2016


Tập thể lớp 6.1
GVCN: Lê Thị Trang

Tập thể lớp 6.2
GVCN: Bùi Thị Mai

Tập thể lớp 6.3
GVCN: Trần Thị Sang

Tập thể lớp 6.4
GVCN: Trương Thị Thanh Tuyền

Tập thể lớp 6.5
GVCN: Hoàng Nhị Hà

Tập thể lớp 6.6
GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Tập thể lớp 6.7
GVCN: Trần Thị Thanh Xuân

Tập thể lớp 6.8
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tập thể lớp 6.9
GVCN: Trần Thị Thảo Trúc

Tập thể lớp 6.10
GVCN: Nguyễn Thị Diệu Thảo

Tập thể lớp 6.11
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Trúc

Tập thể lớp 7.1
GVCN: Thái Thị Hà

Tập thể lớp 7.2
GVCN: Trần Thị Bích

Tập thể lớp 7.3
GVCN: Dương Thị Hương

Tập thể lớp 7.4
GVCN: Bùi Thị Trúc Phương

Tập thể lớp 7.5
GVCN: Đinh Thị Bé

Tập thể lớp 7.6
GVCN: Cao Thị Kiều Châu

Tập thể lớp 7.7
GVCN: Trương Thị Như Trang

Tập thể lớp 7.8
GVCN: Nguyễn Thị Hiền

Tập thể lớp 7.9
GVCN: Vũ Thị Ánh Tuyết
 
Tập thể lớp 7.10
GVCN: Nguyễn Thị Kim Thoa

Tập thể lớp 8.1
GVCN: Cao Thị Bích Ngọc

Tập thể lớp 8.2
GVCN: Võ Thị Bích Nga

Tập thể lớp 8.3
GVCN: Trần Thị Mai Thảo

Tập thể lớp 8.4
GVCN: Lê Thị Phương Châu

Tập thể lớp 8.5
GVCN: Đinh Thị Ánh Bình

Tập thể lớp 8.6
GVCN: Nguyễn Thị Hải Yến

Tập thể lớp 8.7
GVCN: Nguyễn Cửu Kim Uyên

Tập thể lớp 8.8
GVCN: Nguyễn Thị Thủy

Tập thể lớp 8.9
GVCN: Trần Thị Minh Nguyệt

Tập thể lớp 8.10
GVCN: Lê Thị Trung Anh

Tập thể lớp 8.11
GVCN: Nguyễn Thị Lâm Trân

Tập thể lớp 9.1
GVCN: Đào Thị Phương Mai

Tập thể lớp 9.2
GVCN: Trần Thị Tốt

Tập thể lớp 9.3
GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tập thể lớp 9.4
GVCN: Dương Thị Hoa

Tập thể lớp 9.5
GVCN: Huỳnh Văn Tăng

Tập thể lớp 9.6
GVCN: Tống Thị Thanh Hà

Tập thể lớp 9.7
GVCN: Đinh Thị Loan

Tập thể lớp 9.8
GVCN: Văn Thị Hoàng Vy

Tập thể lớp 9.9
GVCN: Trần Thị Lan

Tập thể lớp 9.10
GVCN: Nguyễn Thị Trang

Tập thể lớp 9.11
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tập thể lớp 9.12
GVCN: Bùi Thị Mỹ Linh

Tập thể lớp 9.13
GVCN: Vũ Thị Ngọc Hằng